Transities In Depressie

Persoonlijke signalen - Verandering in psychische klachten

HET ONDERZOEK

Het doel van het TRANS-ID onderzoek is om persoonlijke signalen te ontdekken die aangeven dat er in de nabije toekomst een verandering in psychische klachten gaat plaats vinden. Dit betekent dat we per persoon gaan kijken welke waarschuwingssignalen vooraf gaan aan een verandering in psychische klachten. Hiermee onderzoeken we of psychische klachten zich gedragen volgens de principes van complex dynamische systemen.

In dit onderzoek maken we gebruik van een dagboekmethode (ook wel de experience sampling methode genoemd) om hier zicht op te krijgen. Voor deelnemers betekent dit dat zij hun dagelijkse ervaringen bijhouden via een smartphone voor een langere tijd. Daarnaast passen we in dit onderzoek een aantal lichamelijke metingen toe, namelijk hartslagmetingen en bewegingsmetingen, via gebruiksvriendelijke, moderne sensortechnologie.

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten:

  • TRANS-ID AFBOUW

    In dit onderzoek kijken we wat er verandert tijdens afbouwen van antidepressiva en of we verergering van depressieve klachten kunnen zien aankomen. Dit onderzoeken we bij mensen die voorheen depressieve klachten hebben gehad en hun antidepressiva (gaan) afbouwen. Lees meer...

  • TRANS-ID HERSTEL

    In dit onderzoek kijken we wat er verandert tijdens psychologische behandeling en of we herstel van depressieve klachten kunnen zien aankomen. Dit onderzoeken we bij mensen die op dit moment depressieve klachten hebben en binnenkort starten met psychologische behandeling. Lees meer...

  • TRANS-ID TRAILS

    In dit onderzoek kijken we of we aan kunnen zien komen wat voor soort verandering jongvolwassenen, met een verhoogd risico op psychopathologie, zullen ondergaan op het gebied van mentale gezondheid. We onderzoeken dit bij jongvolwassenen omdat dit een kritieke levensperiode is waarin veel veranderingen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van mentale gezondheidsklachten. Lees meer...

WAAROM MEEDOEN?

Deelnemen aan het TRANS-ID onderzoek kan u ook iets opleveren. Het kan u bijvoorbeeld inzicht geven in welke signalen bij u aangeven dat uw klachten gaan veranderen. Zo kunt u aan het eind van de studie uw eigen data inzien, waar wellicht herkenbare patronen in te vinden zijn, en kunnen de onderzoekers uw data toelichten. Daarnaast kunt u met uw deelname een belangrijke bijdrage doen aan de wetenschap, omdat we verwachten met dit project een grote stap vooruit te zetten in het ontwikkelen van kennis die relevant is voor de individuele patiënt met mentale gezondheidsklachten. Tenslotte is aan deelname is ook een vergoeding verbonden. Deze vergoeding heeft een maximum van €250 (voor TRANS-ID TRAILS is dit max. €200).

We zijn op zoek naar deelnemers voor twee van de drie verschillende deelprojecten. Dit betreft het TRANS-ID Afbouw en het TRANS-ID Herstel project. Selecteer een project om te zien of u mee kunt doen, wat het deelonderzoek inhoudt, en voor contact met de onderzoekers om uzelf voor het onderzoek te kunnen op te geven.

TRANS-ID

Afbouw

Voor mensen die binnenkort starten met het afbouwen van hun antidepressiva.

TRANS-ID

Herstel

Voor mensen die binnenkort een psychologische behandeling gaan starten.

TRANS-ID

TRAILS

Voor jongvolwassenen die al meedoen aan het TRAILS onderzoek.

NIEUWS

Testimonial: Wanneer is het goed genoeg?

Edith deed mee aan het TRANS-ID Herstel onderzoek, zij beschrijft haar ervaringen met het opknappen van haar depressieve klachten en deelname aan het onderzoek in dit testimonial. Lees verder...

Is herstel van depressie te herkennen aan een glimlach?

TRANS-ID Herstel onderzoeker Marieke Helmich schreef voor Tijdschrift Positieve Psychologie en stuk over de rol van positieve emoties in het opknappen van stemmingsklachten. Lees verder...

Volkskrant over waarom afbouwen moeilijk kan zijn en TRANS-ID Afbouw nodig is

Emma Curvers schreef voor de Volkskrant een artikel over waarom het afbouwen van antidepressiva zo moeilijk is, en waarom het daarom zo belangrijk is dat er onderzoek naar wordt gedaan. Lees verder...

ONZE VISIE

Ons onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de visie dat:

Psychopathologie dynamisch is.

Daarom richten wij ons er op om veranderprocessen van klachten gedetailleerd en in zijn geheel in beeld te krijgen.

Psychopathologie zich over de grenzen van diagnoses heen beweegt.

Vanuit deze visie onderzoeken wij veranderingen in mentale gezondheidsklachten.

Onderzoek leidt tot resultaten die relevant zijn voor het individu.

Daarom hebben we het onderzoek zo opgezet dat we persoonsspecifieke modellen kunnen analyseren.

CONTACT

info@transid.nl

TRANS-ID Afbouw

Tel: 050 - 361 9005
afbouw@transid.nl
Bekijk de flyer

TRANS-ID Herstel

Tel: 050 - 361 3864
herstel@transid.nl
Bekijk de flyer

TRANS-ID TRAILS

Tel: 050 - 361 7289

Bewegings- en hartslagmetingen

Tel: 050 - 361 3864

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mogelijk gemaakt door

Universitair Medisch Centrum Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
European Research Council