TRANS-ID Afbouw

LET OP: Het TRANS-ID Afbouw project heeft al voldoende deelnemers, en aanmelden is niet langer mogelijk. Als u op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

In het TRANS-ID Afbouw project onderzoeken we wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva. Er bestaat namelijk een kans dat depressieve klachten terugkomen tijdens het afbouwen. Wij onderzoeken of we een eventuele terugval voortijdig kunnen zien aankomen. Dit doen we door mensen hun stemming, gedrag, en hartritme meermaals per dag te laten meten tijdens en na het afbouwen.

Wat houdt het in?

In het onderzoek wordt op diverse manieren informatie verzameld:

 • U vult 5 keer per dag vragen in via een smartphone, gedurende een periode van 4 maanden. De dagboekvragen gaan onder andere over stemming, activiteiten, en omstandigheden. Elke dagboekvragenlijst duurt ongeveer 2 minuten om in te vullen.
 • U vult 1 keer per week een depressievragenlijst in op een smartphone om te monitoren of uw depressieve klachten veranderen gedurende een periode van 6 maanden. Deze vragenlijst kost ongeveer 2 minuten om in te vullen.
 • U meet uw hartslag 2 keer per dag - na het opstaan en voor u naar bed gaat - gedurende een periode van 4 maanden. U zult leren hoe u gemakkelijk zelf uw hartslag kan meten binnen 5 minuten, met een high-tech sensor en een smartphone.
 • U meet uw beweging met een speciaal polshorloge die u omhoudt gedurende een periode van 4 maanden. U kunt met dit polshorloge slapen en douchen.

Wie kan meedoen?

We zijn op zoek naar een specifieke groep mensen voor dit onderzoek. Om mee te kunnen doen aan dit onderzoek moet u voldoen aan de volgende punten:

 • U heeft in overleg met uw arts of psychiater besloten om uw gebruik van antidepressiva af te bouwen en hier samen een afbouwschema of plan voor het afbouwen voor opgesteld.
 • U heeft in het verleden een depressieve episode doorgemaakt.
 • U maakt momenteel geen depressieve episode door.
 • U bent meerderjarig.
 • U heeft op dit moment geen manische of psychotische klachten.
 • U kunt omgaan met een smartphone. Als u geen (geschikte) smartphone heeft kunt u er, na het tekenen van een leenovereenkomst, kosteloos één lenen voor de duur van het onderzoek.
 • U stemt er mee in dat uw arts op de hoogte wordt gesteld van uw deelname aan dit onderzoek en dat we mogen controleren bij uw arts dat er een afbouwschema is opgesteld.
 • U stemt ermee in dat uzelf en uw arts op de hoogte worden gesteld als blijkt dat uw stemmingsklachten ernstig toenemen, of als er bij toeval andere, voor u medisch relevante informatie in uw gegevens worden aangetroffen na afloop van de studie.
 • U stemt er mee in dat wij aan de hand van uw geanonimiseerde data en die van anderen wetenschappelijke artikelen zullen publiceren. De resultaten in dit artikel worden niet herleidbaar tot uw persoon beschreven.

Veilig afbouwen

Het onderzoek is alleen bedoeld voor mensen die onder begeleiding van hun huisarts of psychiater antidepressiva gaan afbouwen. Voor meer informatie over veilig afbouwen verwijzen wij u dan ook naar uw huisarts of psychiater. De Universiteit Utrecht biedt een informatiefolder 'Doorgaan of stoppen met antidepressiva' aan. Informatie over afbouwstrips kunt u vinden op de website van Cinderella of de website van Taperingstrip.

Waarom meedoen?

Deelnemen aan het TRANS-ID Afbouw onderzoek kan u ook iets opleveren. Het kan u bijvoorbeeld inzicht geven in welke signalen bij u aangeven dat uw klachten gaan veranderen. Zo kunt u aan het eind van de studie, met gepersonaliseerde toelichting van de onderzoekers, uw eigen data inzien, en daarin wellicht herkenbare patronen vinden.
Daarnaast kunt u met uw deelname een belangrijke bijdrage doen aan de wetenschap, omdat we verwachten met dit project een grote stap vooruit te zetten in het ontwikkelen van kennis die relevant is voor de individuele patiënt met mentale gezondheidsklachten. Tenslotte is aan deelname is ook een vergoeding verbonden. Deze vergoeding heeft een maximum van €250.

Interesse?

Het TRANS-ID Afbouw project heeft al voldoende deelnemers, en aanmelden is niet langer mogelijk. Als u op de hoogte wilt blijven van de resultaten van het onderzoek kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief:

Hou me op de hoogte

U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Drs. Arnout Smit (050-361 9005; afbouw@transid.nl).